01 มกราคม 2551

Have a happy New Year’s day to you On January ,1 st 2008


from Ning

22 ความคิดเห็น:

พัชราวรรณ กล่าวว่า...

ขอหัยมีความสุขมากๆ ถ้าคิดถึงอดีตทื่แย่ก็เริ่มต้นใหม่ชะ อย่าลืมเป

ยลดา ม.2 กล่าวว่า...

ปีใหม่ 2551 HAPPY

พนิดา กล่าวว่า...

ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่มาเยือน ขอให้เพื่อนๆมีความสุข

ศรราม กล่าวว่า...

สวัสดีครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขและขอให้สุขภาพ
แข็งแรงนะครับ YO!

ช่อผกา กล่าวว่า...

ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะเพื่อน

ช่อผกา กล่าวว่า...

ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะเพื่อน

สรายุทธ กล่าวว่า...

สวัสดีปีใหม่ Happy New Yeah
ขอบคุณมากมาย จากหวานเจี๊ยบ!

ดารุณี กล่าวว่า...

สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุข สวัสดีปีใหม่คะ

ภูธร กล่าวว่า...

สวัสดีครับพี่น้อง ปีใหม่ขอให้แหบปี่

วสุรัตน์ กล่าวว่า...

สวัสดีใหม่ครับๆๆๆๆๆขอให้มีความสุขนะครับๆๆและขอให้มีสุขมากมายครับๆๆๆๆๆจาก บ้านหนองใหหลำ

พิไลวรรณ กล่าวว่า...

มีความสุขในวันปีใหม่นะค่ะ

อักษร กล่าวว่า...

YO!มีความสุข

ทองเปีย กล่าวว่า...

ขอให้มีความสุขเด้อ

วรพงษ์ กล่าวว่า...

ขอให้มีหำใหญ่ทุกคน

วรพงษ์ กล่าวว่า...

ขอให้มีหำใหญ่ทุกคน

ชัชวาลย์ กล่าวว่า...

yo! ปีนี้ขอให้มีความสุข เด้อ ทีมงาน หวานเจี๊ยบ3636

อักษร02 กล่าวว่า...

สวัสดีครับปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขๆๆๆๆจงHappyๆๆๆๆ
และกินเป๊ปซี่ตลอดไปๆๆๆๆๆๆ

ก้องภพ กล่าวว่า...

ขอให้มีความสุขมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เกรียงไกร กล่าวว่า...

สวัสดีปี่ใหม่ขอคุณครู และนักเรียน มีความสุข จาก ทีมงาน หวานเจี๊ยบ02

ภูธร กล่าวว่า...

สวัสดีปีใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องขอให้มีความสุขไม่มีความทุกข์นะครับ

จรัสพัฒยศ กล่าวว่า...

การที่จะเข้าใจภาษาENได้ไม่ยากเพียงแต่เราตั้งใจฟังครูสอนให้ดี สวัสดีคร๊าบ ขอให้เรียนเก่งนะคร๊าบ

เชฐ กล่าวว่า...

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขและอย่าให้โรคภัยมาใกล้ด้วยเทอญ

Last lecture อยากสอนอะไรในเล็คเชอร์สุดท้าย (ก่อนเสียชีวิต)

ศ. แรนดี้ เพาช์ ศาตราจารย์ด้าน Computer Science บรรยายที่มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ทราบว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

song

http://www.youtube.com/watch?v=7vY1peG8gHQ

Examination:pre-test,post-test แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทุกคนต้องใส่รหัสเพื่อเปิดข้อสอบแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันและcrop คะแนนที่ได้ส่งทาง e-mail แล้ว printมาส่งด้วยครับ ที่อยู่ข้อสอบ คลิกที่นี่สำหรับโหลด

Manager Online - ต่างประเทศ

Read,please. อ่าน รบกวน กรอกแสดงความคิดเห็น หลังได้รูปภาพ งาน การบ้าน

  • เพราะเมื่อท่านได้รับข้อมูลจะลบครับ
  • วิธีการ แสดงความเห็นครับ
  • 1.คลิก แสดงความเห็น
  • 2.พบกรอบ กรอกข้อความที่ต้องการ
  • 3.คลิก ชื่อเล่น แต่กรุณาใสชื่อจริงครับ นามสกุลไส่หรือไม่ก็ได้
  • 5.คลิก เผยแพร่บทความ
  • 4.รอขีด แสดงจนแล้วเสร็จ ครับ

ปรัชญาการวิจัย

คเวสนา ปรมา วิชชา
การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้
RESEARCH LEADS TO SUMMIT OF KNOWLEDGE
การวิจัยตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Research เกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน คือคำว่า RE+SEARCH จากรากศัพท์เดิมว่า การค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เกิดความมั่นใจ นอกจากนี้นักจิตวิทยาด้านการวิจัย ออกแบบแนวคิดอธิบายค่า “Research” โดยแยกเป็นอักษรที่มาจากความหมายจากที่ประชุม Pan Pacific Socience Congress ในปี ค.ศ. 1961 ณ. สหรัฐอเมริกา ได้แยกอธิบายความหมายไว้ดังนี้
R = ecruitment & Relationship หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานรวมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
E = Education & Efficency หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และสมรรถภาพสูงในการวิจัย
S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ค้นคว้า เพื่อหาความจริง และผู้วิจัยต้องมีความกระตุ้นในด้านความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นที่จะทำวิจัย
E = Evaluation & Enviroment หมายถึง รู้จักประเมินผลว่ามีประโยชน์สมควรจะทำต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆในการวิจัย
A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอน และมีทัศนคติที่ดีต่อการติดตามผลการวิจัย
R = Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ได้มาเป็นผลอย่างไรก็ตามจะต้องยอมรับผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี และเป็นผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
C = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้อยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
H = Horizon หมายถึงว่า เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแล้วย่อมทำให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้นได้เหมือนกับการเกิดแสงสว่างขึ้น แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องดำเนินต่อไป จนกว่าจะพบแสงสว่าง ในทางสังคมแสงสว่างหมายถึง ผลการวิจัยก่อให้เกิดสุขแก่สังคม (อารมณ์ สนานภู่ : 2545.)