29 กุมภาพันธ์ 2551

หลักการใช้ Infinitives without to มีดังนี้

1. หลัง Verbs ช่วยต่อไปนี้ can, could, may, might do, must, will, shall ใช้ verb ช่องที่ 1 เช่น
We can travel by train., He may decide to go with her.
2. หลัง Verbs ที่เกี่ยวกับความรู้สึก เช่น hear, see, feel, notice, smell, let และ make เช่น
We heard her laugh softly to herself., I will let you see it later.
3. หลัง Verbs ต่อไปนี้ had better, would rather, had sooner, cannot but ตามด้วย verb ช่องที่ 1 เช่น
I think you had better tell me the truth., I cannot but admire your courage.

Gerund คือ รูปของ Verb + ing แต่ทำหน้าที่เป็น Nouns บางครั้ง Gerund จะถูกเรียกว่า “กริยานาม” นั่นเอง

Non – Finites Verb คืออะไร ใช้อย่างไร จะใช้เป็นไหม

Non – Finites คือ คำที่มีรูปเหมือนหรือคล้าย Verbs แต่ไม่ได้ทำหน้าที่ Verbs แต่จะทำหน้าที่อื่น เช่น Nouns, Adjectives และ Adverbs Non – finite มี 3 ชนิดดังนี้
1. Infinitive คือ รูป Verbs ช่องที่ 1 แบ่งได้ 2 รูป ดังนี้
- Infinitives with to คือ รูป to + verb ช่องที่ 1 เช่น to run, to play, to read, to go, to see, to understand
- Infinitives without to คือ รูป verb ช่องที่ 1 เช่น hit , run, walk, eat, see, forget
Infinitives ถูกใช้ในหน้าที่ต่อไปนี้
1. เป็น Nouns ในตำแหน่ง Subjects และ Objects ของประโยค เช่น
To understand English is easy., He likes to play football,
2. เป็น Adjectives เพื่อขยาย Nouns ในประโยค เช่น
I have a time to play Ping-pong., She felt her heart beat faster.
3. เป็น Adverbs เพื่อขยาย Verbs, Adjectives และ Adverbs ในประโยค เช่น
I came to see my old friends., I am sorry to hear a sad news.
หลักการใช้ Infinitives with to มีดังนี้
1. หลัง Verbs ช่วยต่อไปนี้ ought, used, have, need ตามด้วย to + verbs ช่องที่ 1 เช่น
I used to stay in Thailand ., You ought to see the dentist.
2. หลัง Verbs ส่วนใหญ่ เช่น agree, after, intend, promise, expect, remember, pretend, forget, refuse, decide, learn จะใช้ to + verb ช่องที่ 1 เช่น
He promised to take me to the cinema tonight.
Please remember to bring the tickets with you.
3. ใช้กับ verb to be และ have ใช้กรณีที่เป็นคำสั่ง หรือคำบังคับ เช่น
You are to report to the headmaster at once.
I have to finish the work by noon today.

Questions มีกรอบแค่ใหน

นักเรียน เรื่อง คำถามที่มี ในโลก ภาษาอังกฤษ มีประมาณนี้ Questions

Questions คือ รูปประโยคภาษาอังกฤษ แบ่งได้ 3 แบบใหญ่ ดังนี้
1. W – H Questions คือ ประโยคคำถามที่ขึ้นด้วย “W” ได้แก่ What, Where, When, Which, Why, Who, Whom, Whose etc และ “H” ได้แก่
How, How many
How much
How old etc.
2. Yes-No Questions คือ ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย ( Helping Verbs ) ได้แก่ V. to be , V. to do, shall, will, can etc. และสามารถตอบได้ด้วย
3. Tag Questions คือ ประโยคคำถามที่ใช้ส่วนหางเป็นคำถาม การตอบคำถามของ Tag Questions นี้ จะตอบด้วย “Yes” และ “no” เช่นเดียวกับ Yes-no Questions
ให้ถาม

27 กุมภาพันธ์ 2551

Please check your homeworks before finishing from school.

กรุณา ตรวจสอบการบ้านมั่งนะครับ ก่อนจะจบ คะแนนอยู่ที่ไหนครับ

14 กุมภาพันธ์ 2551

Thanks for Dr.Nisai Kaewsanchai to comment.

Kroo Songchai, Thanks for the e-mail in which you asked me to translate a Thai idiom into English. I don't think there is a match between Eng and Thai. But, I think the nearest meaning can be as follows: We cannot choose who to be; but, we can choose what to be. I hope it is O.K.

วันนี้ วันวาเลนไทม์ นะครับ แปลซิ ม.1-3

ที่มา ขอบคุณเวป ใช้ศึกษาครับ http://www.pictureframes.co.uk/pages/saint_valentine.htm
Valentine's Day HistoryThere are varying opinions as to the origin of Valentine's Day. Some experts state that it originated from St. Valentine, a Roman who was martyred for refusing to give up Christianity. He died on February 14, 269 A.D., the same day that had been devoted to love lotteries. Legend also says that St. Valentine left a farewell note for the jailer's daughter, who had become his friend, and signed it "From Your Valentine". Other aspects of the story say that Saint Valentine served as a priest at the temple during the reign of Emperor Claudius. Claudius then had Valentine jailed for defying him. In 496 A.D. Pope Gelasius set aside February 14 to honour St. Valentine.
Gradually, February 14 became the date for exchanging love messages and St. Valentine became the patron saint of lovers. The date was marked by sending poems and simple gifts such as flowers . There was often a social gathering or a ball.
In the United States, Miss Esther Howland is given credit for sending the first valentine cards. Commercial valentines were introduced in the 1800's and now the date is very commercialised. The town of Loveland, Colorado, does a large post office business around February 14. The spirit of good continues as valentines are sent out with sentimental verses and children exchange valentine cards at school.

The History of Saint Valentine's DayValentine's Day started in the time of the Roman Empire. In ancient Rome, February 14th was a holiday to honour Juno. Juno was the Queen of the Roman Gods and Goddesses. The Romans also knew her as the Goddess of women and marriage. The following day, February 15th, began the Feast of Lupercalia.
The lives of young boys and girls were strictly separate. However, one of the customs of the young people was name drawing. On the eve of the festival of Lupercalia the names of Roman girls were written on slips of paper and placed into jars. Each young man would draw a girl's name from the jar and would then be partners for the duration of the festival with the girl whom he chose. Sometimes the pairing of the children lasted an entire year, and often, they would fall in love and would later marry.
Under the rule of Emperor Claudius II Rome was involved in many bloody and unpopular campaigns. Claudius the Cruel was having a difficult time getting soldiers to join his military leagues. He believed that the reason was that roman men did not want to leave their loves or families. As a result, Claudius cancelled all marriages and engagements in Rome. The good Saint Valentine was a priest at Rome in the days of Claudius II. He and Saint Marius aided the Christian martyrs and secretly married couples, and for this kind deed Saint Valentine was apprehended and dragged before the Prefect of Rome, who condemned him to be beaten to death with clubs and to have his head cut off. He suffered martyrdom on the 14th day of February, about the year 270. At that time it was the custom in Rome, a very ancient custom, indeed, to celebrate in the month of February the Lupercalia, feasts in honour of a heathen god. On these occasions, amidst a variety of pagan ceremonies, the names of young women were placed in a box, from which they were drawn by the men as chance directed.
The pastors of the early Christian Church in Rome endeavoured to do away with the pagan element in these feasts by substituting the names of saints for those of maidens. And as the Lupercalia began about the middle of February, the pastors appear to have chosen Saint Valentine's Day for the celebration of this new feaSt. So it seems that the custom of young men choosing maidens for valentines, or saints as patrons for the coming year, arose in this way

Make your homework about Valentine's Day ทำใบงานนครับะ วาดรูปและแสดงความคิดเห็น ให้เพื่อน comment

“วันวาเลนไทน์”(Valentine)คือวันที่ระลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์ (Saint Valentine) ผู้เปี่ยมไปด้วยความรักและความปรารถนาดี ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงแต่เขาต้องจบชีวิต ลงด้วยการรับโทษประหารในวันที่ 14กุมภาพันธ์ ค.ศ.270หรือเมื่อประมาณ 1,734 ปี ล่วงเลยมาแล้วในจักรวรรดิโรมัน ประวัติความเป็นมาของเรื่องนี้ เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษ ที่ 3มีผู้นำคริสตชนคนหนึ่งชื่อ "วาเลนตินัส"เขาเป็นคนที่มีความรักและความเมตตาต่อ เพื่อนมนุษย์มาก โดยทุกๆ วันเขาจะแอบนำอาหาร และของใช้ที่จำเป็นไปวางไว้ประตูหน้า บ้านของคนยากจนโดยไม่ให้คนเหล่านั้นรู้ ซึ่งในสมัยนั้นศาสนาคริสต์ยังไม่เป็นที่ยอมรับใน จักรวรรดิโรมันและถือว่าใครที่นับถือศาสนาคริสต์จะมีความผิดร้ายแรงมากพวกคริสตนชน จึงถูกข่มเหงและทารุณกรรมอย่างหนัก เพื่อบังคับให้เลิกเป็นคริสต์ ใครที่ไม่ยอมเลิกนับถือ คริสต์จะถูกทรมานและฆ่าทิ้ง “วาเลนตินัส” ก็รวมอยู่ในกลุ่มขบวนการถูกขู่เข็ญและทรมาน บังคับให้เลิกนับถือศาสนาคริสต์แต่เขาไม่ยอมจึงถูกจับเข้าคุกในข้อหาเป็นคริสตชน ในขณะ ที่วาเลนตินัสถูกจับขังคุกนั้น เขาได้พบรักกับสาวตาบอด ซึ่งเธอเป็นลูกสาวของผู้คุมในนั้น และด้วยความรักและคำอธิษฐานของเขาพระเจ้าได้ทรงโปรดรักษาตาของคนรักของเขาให้ หายเป็นปกติ จากเหตุการณ์นี้เองจึงทำให้ผู้คุมและครอบครัวของเขาหันมานับเชื่อพระเจ้า ของชาวคริสต์ ต่อมาเรื่องนี้รู้ถึงจักรพรรดิคลอดิอุสที่ 2 ของโรม พระองค์ทรงกริ้วมาก ได้สั่งให้ลงโทษวาเลนตินัสอย่างหนัก ด้วยการโบยและนำไปประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ ในคืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกนำไปประหารนั้น วาเลนตินัส ได้เขียนจดหมายสั้นๆ เป็นการ อำลาส่งไปให้เพื่อนหญิงคนรักของเขา และลงท้ายในจดหมายว่า “จากวาเลนไทน์ของเธอ” รุ่งขึ้นของเช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270 วาเลนตินัสก็ถูกนำไปตัดศีรษะและเอาศพ ไปฝังไว้ที่เฟลมิเนี่ยนเวย์ ซึ่งภายหลังมีการสร้างโบสถ์หลังใหญ่คร่อมสุสานของเขาไว้เพื่อเป็น อนุสรณ์รำลึกถึงชีวิตและความรักอันยิ่งใหญ่ของเขา คนทั่วประทับใจกับความรักของเขา จึงยึดถือเอา วันที่ 14กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันวาเลนไทน์ ”ภาษาอังกฤษเรียก ว่า ” Saint Valentine ' s Day ” หรือ Valentine ' s Day หรือ ”วันแห่งความรัก” ซึ่งต่อมาได้นิยมแพร่หลายไปทั่วยุโรปและอเมริกาและเข้ามาในทวีปเอเชียและประเทศไทย

10 กุมภาพันธ์ 2551

ง่วงครับ


แบบสังเกตนี้ก็ดีนะเห็นว่าดี ชัดๆ ถ้าใครจะใช้ตรวจสอบนักเรียน


ให้เขาวงกลม ที่ รูปว่าสังเกตตัวเองว่าคาบนี้ที่สอนรู้ สึกอย่างไร ครั้งหน้าจะ

พอดีมีเด็กพิเศบเรียนร่วม เลยต้องสอบแบบนี้

แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ประกอบแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP ) โดย นายทรงชัย คงเงิน
เขียนเติมคำในช่องว่าง ชุดที่ 6
ชื่อ...............................................................ชั้น....................โรงเรียนบ้านโคกสั้น

คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนเติมตัวอักษร ในคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
2. นักเรียนเติมคำได้ถูกต้อง 6 คำ ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

1. S___AKE
2. ZE___RA
3. PL___Y
4. TH___EE
5. GO___D
6. BA___BOO
7. C___W
8. HO___SE
9. HE___D
10. TH___EE( ลงชื่อ ) ..........................................................
( นายทรงชัย คงเงิน)
ครูสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม

04 กุมภาพันธ์ 2551

Last lecture อยากสอนอะไรในเล็คเชอร์สุดท้าย (ก่อนเสียชีวิต)

ศ. แรนดี้ เพาช์ ศาตราจารย์ด้าน Computer Science บรรยายที่มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ทราบว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

song

http://www.youtube.com/watch?v=7vY1peG8gHQ

Examination:pre-test,post-test แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทุกคนต้องใส่รหัสเพื่อเปิดข้อสอบแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันและcrop คะแนนที่ได้ส่งทาง e-mail แล้ว printมาส่งด้วยครับ ที่อยู่ข้อสอบ คลิกที่นี่สำหรับโหลด

Manager Online - ต่างประเทศ

Read,please. อ่าน รบกวน กรอกแสดงความคิดเห็น หลังได้รูปภาพ งาน การบ้าน

  • เพราะเมื่อท่านได้รับข้อมูลจะลบครับ
  • วิธีการ แสดงความเห็นครับ
  • 1.คลิก แสดงความเห็น
  • 2.พบกรอบ กรอกข้อความที่ต้องการ
  • 3.คลิก ชื่อเล่น แต่กรุณาใสชื่อจริงครับ นามสกุลไส่หรือไม่ก็ได้
  • 5.คลิก เผยแพร่บทความ
  • 4.รอขีด แสดงจนแล้วเสร็จ ครับ

ปรัชญาการวิจัย

คเวสนา ปรมา วิชชา
การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้
RESEARCH LEADS TO SUMMIT OF KNOWLEDGE
การวิจัยตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Research เกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน คือคำว่า RE+SEARCH จากรากศัพท์เดิมว่า การค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เกิดความมั่นใจ นอกจากนี้นักจิตวิทยาด้านการวิจัย ออกแบบแนวคิดอธิบายค่า “Research” โดยแยกเป็นอักษรที่มาจากความหมายจากที่ประชุม Pan Pacific Socience Congress ในปี ค.ศ. 1961 ณ. สหรัฐอเมริกา ได้แยกอธิบายความหมายไว้ดังนี้
R = ecruitment & Relationship หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานรวมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
E = Education & Efficency หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และสมรรถภาพสูงในการวิจัย
S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ค้นคว้า เพื่อหาความจริง และผู้วิจัยต้องมีความกระตุ้นในด้านความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นที่จะทำวิจัย
E = Evaluation & Enviroment หมายถึง รู้จักประเมินผลว่ามีประโยชน์สมควรจะทำต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆในการวิจัย
A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอน และมีทัศนคติที่ดีต่อการติดตามผลการวิจัย
R = Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ได้มาเป็นผลอย่างไรก็ตามจะต้องยอมรับผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี และเป็นผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
C = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้อยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
H = Horizon หมายถึงว่า เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแล้วย่อมทำให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้นได้เหมือนกับการเกิดแสงสว่างขึ้น แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องดำเนินต่อไป จนกว่าจะพบแสงสว่าง ในทางสังคมแสงสว่างหมายถึง ผลการวิจัยก่อให้เกิดสุขแก่สังคม (อารมณ์ สนานภู่ : 2545.)