28 พฤษภาคม 2551

คำสั่งครับ สำหรับ นักเรียน ม.1 ทั้งหมด และม.3

สวัสดี นักเรียนที่รักยิ่งทุกคน ทั้ง ม.1-3 เลยนะที่เรียนภาษาอังกฤษ ครูจะบอกสิ่งที่เธอต้องเตรียมในการจัดการเรียนตามจุดประสงค์ ที่ตั้งไว้นะ เตรียมจด นะ ลายมือก็ส่อสกุลนะ ให้สวยบ้าง ให้คะแนนสมุดด้วยนะ เน้น สุ จิ ปุ ลิ ( ฟัง คิด ถาม และก็ต้อง จด อย่าลืม )
ต้องมี ดังนี้ทุกคน ม.1-3
1.สมุดคัดลายมือ 80 แผ่น ของโรงเรียนที่มีแบ่งบรรทัด
2.สมุดจดงานหนา 1 เล่ม
3.สมุดบางจดคำศัพท์
4.แฟ้มสะสมงาน หรือ คิดขึ้นเองก็ได้ ต้องเก็บตั้งแต่ม.1-3 ตรวจสิ้นปี ม.3 ทุกคน
5.หนังสือแบบฝึกหัด

12 ความคิดเห็น:

Kiettipong กล่าวว่า...

สั่งสมุดเยอะเกิน

bier and modbang กล่าวว่า...

ครูทรงชัยชอบกินเปปซี่

sayfa chayjam กล่าวว่า...

ครูทรงชัยชอบกินแป๊ปซี่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

LovE : �ѡ


ComputarG : ��ùѺ

DEL *.* : ź�ء�����������

sayfa chayjam กล่าวว่า...

ครูทรงชัยชอบกินแป๊ปซี่

sirichiy กล่าวว่า...

sirichiy กล่าวว่า แป๊ปซี่อร่อยใหม

Attpol Pansaad กล่าวว่า...

Hllo Songchai Kongngoen คูรหน้าตาหล่อมาก

ศรราม ศรีรักษา กล่าวว่า...

สวัสดีครับอ.ทรงชัย คงเงิน ผมส่งมาแล้วนะครับ

อักษร สอนสุภาพ กล่าวว่า...

สวัสดีครับขอบคุณมากมาย

Kongpop กล่าวว่า...

ชอบกินเปปซี่ไม่กลัวฟันหักเหรอ

Sarayud กล่าวว่า...

ชอบกินเปปซี่แบบนี้มันดีไหม

ยลดา กล่าวว่า...

เรียนอังกฤษกับครูทรงชัยสนุกคะ

Last lecture อยากสอนอะไรในเล็คเชอร์สุดท้าย (ก่อนเสียชีวิต)

ศ. แรนดี้ เพาช์ ศาตราจารย์ด้าน Computer Science บรรยายที่มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ทราบว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

song

http://www.youtube.com/watch?v=7vY1peG8gHQ

Examination:pre-test,post-test แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทุกคนต้องใส่รหัสเพื่อเปิดข้อสอบแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันและcrop คะแนนที่ได้ส่งทาง e-mail แล้ว printมาส่งด้วยครับ ที่อยู่ข้อสอบ คลิกที่นี่สำหรับโหลด

Manager Online - ต่างประเทศ

Read,please. อ่าน รบกวน กรอกแสดงความคิดเห็น หลังได้รูปภาพ งาน การบ้าน

  • เพราะเมื่อท่านได้รับข้อมูลจะลบครับ
  • วิธีการ แสดงความเห็นครับ
  • 1.คลิก แสดงความเห็น
  • 2.พบกรอบ กรอกข้อความที่ต้องการ
  • 3.คลิก ชื่อเล่น แต่กรุณาใสชื่อจริงครับ นามสกุลไส่หรือไม่ก็ได้
  • 5.คลิก เผยแพร่บทความ
  • 4.รอขีด แสดงจนแล้วเสร็จ ครับ

ปรัชญาการวิจัย

คเวสนา ปรมา วิชชา
การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้
RESEARCH LEADS TO SUMMIT OF KNOWLEDGE
การวิจัยตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Research เกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน คือคำว่า RE+SEARCH จากรากศัพท์เดิมว่า การค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เกิดความมั่นใจ นอกจากนี้นักจิตวิทยาด้านการวิจัย ออกแบบแนวคิดอธิบายค่า “Research” โดยแยกเป็นอักษรที่มาจากความหมายจากที่ประชุม Pan Pacific Socience Congress ในปี ค.ศ. 1961 ณ. สหรัฐอเมริกา ได้แยกอธิบายความหมายไว้ดังนี้
R = ecruitment & Relationship หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานรวมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
E = Education & Efficency หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และสมรรถภาพสูงในการวิจัย
S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ค้นคว้า เพื่อหาความจริง และผู้วิจัยต้องมีความกระตุ้นในด้านความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นที่จะทำวิจัย
E = Evaluation & Enviroment หมายถึง รู้จักประเมินผลว่ามีประโยชน์สมควรจะทำต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆในการวิจัย
A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอน และมีทัศนคติที่ดีต่อการติดตามผลการวิจัย
R = Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ได้มาเป็นผลอย่างไรก็ตามจะต้องยอมรับผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี และเป็นผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
C = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้อยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
H = Horizon หมายถึงว่า เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแล้วย่อมทำให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้นได้เหมือนกับการเกิดแสงสว่างขึ้น แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องดำเนินต่อไป จนกว่าจะพบแสงสว่าง ในทางสังคมแสงสว่างหมายถึง ผลการวิจัยก่อให้เกิดสุขแก่สังคม (อารมณ์ สนานภู่ : 2545.)