18 พฤษภาคม 2551

น่าคิด สอนตัวเอง

เห็นช่วงนี้หมั่นกระทู้ลงเว็บบ่อ ยมาก กลัวความรู้จะขึ้นสนิมหรืออย่างไร
อย่าได้เอาแต่"ร่ายรำ" หรือ "ไหว้ครู" ระฆังกำลังจะเริ่มยกที่หนึ่งแล้ว
ฝรั่งแถวพัทยาชอบพูดว่า ............
"NO onE, NO TWO" หากเป็นฝรั่งแถวตรอกข้าวสารจะบอกว่า......
"UNABLE TO WALK IF YOU DON'T START TO STAND"
ส่วนฝรั่งถนนสาทรจะใช้ว่า........
ONLY THINKING NOTHING TO DO, NO WAY TO DESTINATION
หากไม่เริ่มนับหนึ่ง ก็มิอาจถึงสองได้
คุณจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เลย หากคุณไม่เริ่มต้นยืนก่อน
แค่คิดแต่ไม่ลงมือทำ ไม่มีทางที่จะไปถึงจุดหมาย

ครับ...ทุกอย่างสำคัญอยู่ที่การเริ่มต้น
และการทำผลงานคุณจะต้องมี "อี" หลาย ๆ อี
ไว้ว่าง ๆ จะมาเล่าให้ฟังว่า "อี" อะไรบ้าง

ว่างแล้วครับ ..............
E แรกนะครับ EAGER คือคุณต้องมีความกระหายหรืออยากที่จะทำ
มิใช่แห่ไปตามกระแส หรือนึกสนุกในบางช่วง หรือไม่รู้จะทำอะไรดี เห็นเพื่อนเขา
เอาก็เอาบ้าง
ต้องกระหายที่จะทำผลงาน นะครับ
E ที่สอง ENTERTAIN คือนอกจากมีความกระหายอยากจะทำแล้ว คุณก็ต้องเพลิน
สนุก มีความสุขไปกับการทำผลงาน ไม่เครียดหรือเพิ่มความวิตกกังวล

E ที่สาม ENERGY คือคุณต้องมีพลังหรือสุขภาพกายสุขภาพจิตดี มีแรงอึด
หรือแรงฮึด อยู่ตลอดเวลา ไม่ถอดใจหรือยอมแพ้ง่าย ๆ หรือแพ้ภัยสังขารไปก่อน
E ที่สี่ ENCOURAGE คือคุณต้องได้การกระตุ้น การเสริมแรง หรือการให้กำลังใจ
จากคนรอบข้าง หรือการสนับสนุน มิใช่คำเสียดสี อาทิ ไหวเหรอ ไปไม่รอดเสียละมั๊ง

E ที่ห้า E-KNOWLEDGE คุณต้องมีความรู้ในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยี
ทันสมัย เพราะจะช่วยทุ่นแรงในการทำงานได้มาก และมีความรู้ความสามารถ
ที่ทันกาล รับรู้ข่าวสารได้ฉับไว มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
E ที่หกเป็น E-ETERNAL คืออมตะ ต่อเนื่อง ในเมื่อลงมือทำแล้วจะต้องทำจนเสร็จ ผมเคยเห็น
คนบางคนนะครับ ไม่มีอะไรเลยหมายถึงผลงานแห้งมาก แต่เธอเป็นคนประเภทนี้
แหละครับ ETERNAL คือ "กัดไม่ปล่อย" ครั้งแรกไม่ผ่านปีต่อมาก็ทำใหม่ ทำแล้ว
ก็ให้ปรับปรุงใหม่ เธอก็เพิ่มเติมไป ถูกสั่งมาใหม่อีก เธอก็กัดฟันทำเพิ่มไปอีก
จนผลงานสมบูรณ์จนได้ แบบนี้แหละครับผมนับถือในหัวจิตหัวใจจริง ๆ

และ E สุดท้ายคือ EGO หรืออัตตา บางทีก็มีความหมายเหมือนคนที่เห็นแก่ตัว
แต่ในที่นี้หมายไปถึง มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงพอสมควร เป็นการช่วยตัวเอง
ให้เกิดความมั่นใจ ไม่ว่อกแว่ก ก้าวเดินไปแล้วก็คิดว่ามาถูกเส้นทางแล้ว มิใช่
เจอใครทักท้วง หรือไปเห็นของเพื่อน ก็กลับหลังไปตั้งต้นใหม่เสียร่ำไป

มีไหมครับ พร้อมหรือยัง 7 E
กระหาย-สนุกที่จะทำ-มีพลัง-ได้กำลังใจ-ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงา นได้-ไม่ยอมแพ้-
เชื่อมั่นในผลงานที่ตัวเองคิดและลงมือทำ
ครบแล้ว ...เอาเลยครับ
ที่มา http://home.sts.ac.th/modules.php?op=modload&name=XForum&file=print&fid=10&tid=1467

ไม่มีความคิดเห็น:

Last lecture อยากสอนอะไรในเล็คเชอร์สุดท้าย (ก่อนเสียชีวิต)

ศ. แรนดี้ เพาช์ ศาตราจารย์ด้าน Computer Science บรรยายที่มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ทราบว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

song

http://www.youtube.com/watch?v=7vY1peG8gHQ

Examination:pre-test,post-test แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทุกคนต้องใส่รหัสเพื่อเปิดข้อสอบแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันและcrop คะแนนที่ได้ส่งทาง e-mail แล้ว printมาส่งด้วยครับ ที่อยู่ข้อสอบ คลิกที่นี่สำหรับโหลด

Manager Online - ต่างประเทศ

Read,please. อ่าน รบกวน กรอกแสดงความคิดเห็น หลังได้รูปภาพ งาน การบ้าน

  • เพราะเมื่อท่านได้รับข้อมูลจะลบครับ
  • วิธีการ แสดงความเห็นครับ
  • 1.คลิก แสดงความเห็น
  • 2.พบกรอบ กรอกข้อความที่ต้องการ
  • 3.คลิก ชื่อเล่น แต่กรุณาใสชื่อจริงครับ นามสกุลไส่หรือไม่ก็ได้
  • 5.คลิก เผยแพร่บทความ
  • 4.รอขีด แสดงจนแล้วเสร็จ ครับ

ปรัชญาการวิจัย

คเวสนา ปรมา วิชชา
การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้
RESEARCH LEADS TO SUMMIT OF KNOWLEDGE
การวิจัยตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Research เกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน คือคำว่า RE+SEARCH จากรากศัพท์เดิมว่า การค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เกิดความมั่นใจ นอกจากนี้นักจิตวิทยาด้านการวิจัย ออกแบบแนวคิดอธิบายค่า “Research” โดยแยกเป็นอักษรที่มาจากความหมายจากที่ประชุม Pan Pacific Socience Congress ในปี ค.ศ. 1961 ณ. สหรัฐอเมริกา ได้แยกอธิบายความหมายไว้ดังนี้
R = ecruitment & Relationship หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานรวมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
E = Education & Efficency หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และสมรรถภาพสูงในการวิจัย
S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ค้นคว้า เพื่อหาความจริง และผู้วิจัยต้องมีความกระตุ้นในด้านความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นที่จะทำวิจัย
E = Evaluation & Enviroment หมายถึง รู้จักประเมินผลว่ามีประโยชน์สมควรจะทำต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆในการวิจัย
A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอน และมีทัศนคติที่ดีต่อการติดตามผลการวิจัย
R = Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ได้มาเป็นผลอย่างไรก็ตามจะต้องยอมรับผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี และเป็นผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
C = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้อยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
H = Horizon หมายถึงว่า เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแล้วย่อมทำให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้นได้เหมือนกับการเกิดแสงสว่างขึ้น แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องดำเนินต่อไป จนกว่าจะพบแสงสว่าง ในทางสังคมแสงสว่างหมายถึง ผลการวิจัยก่อให้เกิดสุขแก่สังคม (อารมณ์ สนานภู่ : 2545.)