15 กรกฎาคม 2551

มีคนถามว่าชื่อคนเราเขียนอย่างไรจึงถูก

คิดว่าอยู่ที่เสียงที่เราฟังและผู้คนรอบข้างเราบอกว่าถูก แต่สำหรับครูนะ เวลาเข้าหาชื่อใน google มีการซำกันมากเราก็เลี่ยงไปหาคำอื่นที่ใกล้เคียงก็ได้ครับ และนักเรียน ม.1 ใหม่ทุกคนสมัคร e-mail ด้วย และเน้นทำด้วยตนเอง เพราะจะต้องแสดงวิธีการสมัครให้ดูภาคปฏิบัติด้วยนะ

9 ความคิดเห็น:

ยงยุทธ ดีอ่อง กล่าวว่า...

ครูครับกินมากนักน้ำอัดลมไม่ดีต่อสุขภาพหันมากินนมดีกว่านะครับขอบอก อย่าเคลียดมากนักเดี๋ยวสุขภาพไม่ดี
จากลูกศิษย์ที่เคราพ
รักเเฟน ห่วงชู้
เอ็นดูกิ๊ก

สุดารัตน์ กล่าวว่า...

สวัสดีฮะ ครูหล่อ หล่อน้อยกว่าอั้ม อภิชาติ
อย่าตีเจ็บนัก

สุดาวัลย์ กล่าวว่า...

วันเข้าพรรษาภาพสวยมาก

ก้องภพ กล่าวว่า...

ไม่รู้สิ

เกรียงไกร กล่าวว่า...

ผมว่าการเขียนชื่อที่ดีต้องมาจากพ่อแม่

ภูธร หวานเจี้ยบทีม กล่าวว่า...

สุดยอด แหล่มเลย จบข่าว !

เกษรา กล่าวว่า...

จะรีบจบไปทำไม กำลังมันเลย ใช่ปะ

ศักดิ์นรินทร์ กล่าวว่า...

ใช่ๆ เห็นด้วยๆ ฮ้า

ดาลุณี กล่าวว่า...

ฮะ ฮะ ฮะ ฮ้า ตลกและ

Last lecture อยากสอนอะไรในเล็คเชอร์สุดท้าย (ก่อนเสียชีวิต)

ศ. แรนดี้ เพาช์ ศาตราจารย์ด้าน Computer Science บรรยายที่มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ทราบว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

song

http://www.youtube.com/watch?v=7vY1peG8gHQ

Examination:pre-test,post-test แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทุกคนต้องใส่รหัสเพื่อเปิดข้อสอบแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันและcrop คะแนนที่ได้ส่งทาง e-mail แล้ว printมาส่งด้วยครับ ที่อยู่ข้อสอบ คลิกที่นี่สำหรับโหลด

Manager Online - ต่างประเทศ

Read,please. อ่าน รบกวน กรอกแสดงความคิดเห็น หลังได้รูปภาพ งาน การบ้าน

  • เพราะเมื่อท่านได้รับข้อมูลจะลบครับ
  • วิธีการ แสดงความเห็นครับ
  • 1.คลิก แสดงความเห็น
  • 2.พบกรอบ กรอกข้อความที่ต้องการ
  • 3.คลิก ชื่อเล่น แต่กรุณาใสชื่อจริงครับ นามสกุลไส่หรือไม่ก็ได้
  • 5.คลิก เผยแพร่บทความ
  • 4.รอขีด แสดงจนแล้วเสร็จ ครับ

ปรัชญาการวิจัย

คเวสนา ปรมา วิชชา
การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้
RESEARCH LEADS TO SUMMIT OF KNOWLEDGE
การวิจัยตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Research เกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน คือคำว่า RE+SEARCH จากรากศัพท์เดิมว่า การค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เกิดความมั่นใจ นอกจากนี้นักจิตวิทยาด้านการวิจัย ออกแบบแนวคิดอธิบายค่า “Research” โดยแยกเป็นอักษรที่มาจากความหมายจากที่ประชุม Pan Pacific Socience Congress ในปี ค.ศ. 1961 ณ. สหรัฐอเมริกา ได้แยกอธิบายความหมายไว้ดังนี้
R = ecruitment & Relationship หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานรวมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
E = Education & Efficency หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และสมรรถภาพสูงในการวิจัย
S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ค้นคว้า เพื่อหาความจริง และผู้วิจัยต้องมีความกระตุ้นในด้านความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นที่จะทำวิจัย
E = Evaluation & Enviroment หมายถึง รู้จักประเมินผลว่ามีประโยชน์สมควรจะทำต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆในการวิจัย
A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอน และมีทัศนคติที่ดีต่อการติดตามผลการวิจัย
R = Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ได้มาเป็นผลอย่างไรก็ตามจะต้องยอมรับผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี และเป็นผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
C = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้อยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
H = Horizon หมายถึงว่า เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแล้วย่อมทำให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้นได้เหมือนกับการเกิดแสงสว่างขึ้น แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องดำเนินต่อไป จนกว่าจะพบแสงสว่าง ในทางสังคมแสงสว่างหมายถึง ผลการวิจัยก่อให้เกิดสุขแก่สังคม (อารมณ์ สนานภู่ : 2545.)