06 สิงหาคม 2551

Thanks of Miss Sadie to come to observe and suggest the new techniques to us in Bankoksun on 30-31 July 2008.


21 ความคิดเห็น:

พนิดา กล่าวว่า...

คุณเซดี้สวยมากเลยคะ

รัตนากร กล่าวว่า...

มาสอนคนไทยดีมากเลย

ชัชวาลย์ กล่าวว่า...

มาอีกนะผมชอบ ว้าว

ก้องภพ กล่าวว่า...

คุณเซดี้สวยจริงๆ

ตะวัน กล่าวว่า...

สอนภาษาอังกฤษดีจัง

พลวัฒน์ กล่าวว่า...

คนไทยกับฝรั่ง

ดาลุณี กล่าวว่า...

she is beautifull.!!!

ยลดา กล่าวว่า...

OH!จอร์จมันยอดมากกกก...มาอีกนะฮ่ะ

ภูธร กล่าวว่า...

ฝรั่งขี้หมา

เกษรา กล่าวว่า...

ว้าวววว ขาวๆๆ สวยระเบิดเลย

ภูธร กล่าวว่า...

พูดเล่นครับ ขำๆ แต่จริงแล้วน่ารักจัง

อักษร กล่าวว่า...

I am dog

ศักดิ์นรินทร์ กล่าวว่า...

เชอะ สู้ฉันไม่ได้หรอก

อรรถพล กล่าวว่า...

ดูเหมาะสมกันดี

วสุรัตน์ กล่าวว่า...

ฝรั่งมาโรงเรียงดีจัง

วัชรพล กล่าวว่า...

รักแรกพบ

พัชราวรรณ กล่าวว่า...

อาจารย์คนสวย

สมศักดิ์ กล่าวว่า...

ครูครับ อย่าอยู่ใกล้เข้าหลาย

เกรียงไกร กล่าวว่า...

สวยดีนะคนนี้ แต่สอนครูมากกว่าพวกผมนะ

suparlai กล่าวว่า...

เค้าเป็นคนหนึ่งที่ชอบฝรั่ง(ความขาวนะ)
I Love You

วรวรรณ กล่าวว่า...

ว้าว!ครูค่ะ miss sady ตัวเท่าครูเลย

Last lecture อยากสอนอะไรในเล็คเชอร์สุดท้าย (ก่อนเสียชีวิต)

ศ. แรนดี้ เพาช์ ศาตราจารย์ด้าน Computer Science บรรยายที่มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ทราบว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

song

http://www.youtube.com/watch?v=7vY1peG8gHQ

Examination:pre-test,post-test แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทุกคนต้องใส่รหัสเพื่อเปิดข้อสอบแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันและcrop คะแนนที่ได้ส่งทาง e-mail แล้ว printมาส่งด้วยครับ ที่อยู่ข้อสอบ คลิกที่นี่สำหรับโหลด

Manager Online - ต่างประเทศ

Read,please. อ่าน รบกวน กรอกแสดงความคิดเห็น หลังได้รูปภาพ งาน การบ้าน

  • เพราะเมื่อท่านได้รับข้อมูลจะลบครับ
  • วิธีการ แสดงความเห็นครับ
  • 1.คลิก แสดงความเห็น
  • 2.พบกรอบ กรอกข้อความที่ต้องการ
  • 3.คลิก ชื่อเล่น แต่กรุณาใสชื่อจริงครับ นามสกุลไส่หรือไม่ก็ได้
  • 5.คลิก เผยแพร่บทความ
  • 4.รอขีด แสดงจนแล้วเสร็จ ครับ

ปรัชญาการวิจัย

คเวสนา ปรมา วิชชา
การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้
RESEARCH LEADS TO SUMMIT OF KNOWLEDGE
การวิจัยตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Research เกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน คือคำว่า RE+SEARCH จากรากศัพท์เดิมว่า การค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เกิดความมั่นใจ นอกจากนี้นักจิตวิทยาด้านการวิจัย ออกแบบแนวคิดอธิบายค่า “Research” โดยแยกเป็นอักษรที่มาจากความหมายจากที่ประชุม Pan Pacific Socience Congress ในปี ค.ศ. 1961 ณ. สหรัฐอเมริกา ได้แยกอธิบายความหมายไว้ดังนี้
R = ecruitment & Relationship หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานรวมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
E = Education & Efficency หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และสมรรถภาพสูงในการวิจัย
S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ค้นคว้า เพื่อหาความจริง และผู้วิจัยต้องมีความกระตุ้นในด้านความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นที่จะทำวิจัย
E = Evaluation & Enviroment หมายถึง รู้จักประเมินผลว่ามีประโยชน์สมควรจะทำต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆในการวิจัย
A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอน และมีทัศนคติที่ดีต่อการติดตามผลการวิจัย
R = Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ได้มาเป็นผลอย่างไรก็ตามจะต้องยอมรับผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี และเป็นผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
C = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้อยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
H = Horizon หมายถึงว่า เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแล้วย่อมทำให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้นได้เหมือนกับการเกิดแสงสว่างขึ้น แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องดำเนินต่อไป จนกว่าจะพบแสงสว่าง ในทางสังคมแสงสว่างหมายถึง ผลการวิจัยก่อให้เกิดสุขแก่สังคม (อารมณ์ สนานภู่ : 2545.)