07 กรกฎาคม 2552

ใหนๆก็วันพระแล้ว สุดๆชีวิตคืออะไร

เอาความรู้บ้าง คำว่า ศาสนา ตะวันตกเรียก Religion มีผู้รู้ว่ามาจาก 2คำ คือ relegere แปลว่า การปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และคำว่า Religare แปลว่า ผูกพัน แปลว่าผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้า (สุชีพ ปุญญานุภาพ 2536 : 1-9)

โดยส่วนตัวชอบ
รูปัง อะนิจจัง รูปไม่เที่ยง
รูปัง อะนัตตา รูปไม่ใช่ตัวตน
สังขารา อะนิจจา สังขารไม่เที่ยง
สังขารา อะนัตตา สังขารไม่ใช่ตัวตน
จากหนังสือมนต์พิธี หน้า 41
ลองถามคนที่ไปวัดนะ เคยถามคนแก่ ว่าไปทำไม ได้อะไร เหมือนรายการหนึ่งเอาไมค์ไปถามคนดื่มเหล้า ว่า ถ้าไม่ดื่มเหล้าจะดื่มอะไร งง (งดเหล้าเข้าพรรษาดีนะ)ลูกศิษย์ครูแท้ต้องรู้ว่าครูดื่มอะไร ยกซด

6 ความคิดเห็น:

เกียรติพงษ์ กล่าวว่า...

ครูพูดแบบนี้..ไปบวชดีกว่านะ..ไปไป

อภิวัฒน์หัวล้าน กล่าวว่า...

ที่แรกก้อมาดี๊ดี..แต่พอจบมาชวนกินแปปซี่..."_"

กลวัชร กล่าวว่า...

แปปซี่หล่อจัง...ขอตังหน่อยเน้อ

สุกฤษฎิ์ กล่าวว่า...

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 3มา3พุทธ ดื่มซะ

สุกฤษฎิ์ กล่าวว่า...

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 3มา3พุทธ ดื่มซะ

เด็กที่รักดี^-^(นู๋เตย) กล่าวว่า...

กราบสาวัดดีอาจารย์ที่เคารพอย่าสูง,สบายดีปะ
หวังว่าคงสบายดีเพราะไม่ไปคอมเม้นให้,เรื่องหวัด2009อย่าไปกลัวมันเข้าใจOKเพราะหนูก็ไม่เปงเลยนิ
เดี๋ยวเป็นแล้วจะบอกนะ

Last lecture อยากสอนอะไรในเล็คเชอร์สุดท้าย (ก่อนเสียชีวิต)

ศ. แรนดี้ เพาช์ ศาตราจารย์ด้าน Computer Science บรรยายที่มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ทราบว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

song

http://www.youtube.com/watch?v=7vY1peG8gHQ

Examination:pre-test,post-test แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทุกคนต้องใส่รหัสเพื่อเปิดข้อสอบแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันและcrop คะแนนที่ได้ส่งทาง e-mail แล้ว printมาส่งด้วยครับ ที่อยู่ข้อสอบ คลิกที่นี่สำหรับโหลด

Manager Online - ต่างประเทศ

Read,please. อ่าน รบกวน กรอกแสดงความคิดเห็น หลังได้รูปภาพ งาน การบ้าน

  • เพราะเมื่อท่านได้รับข้อมูลจะลบครับ
  • วิธีการ แสดงความเห็นครับ
  • 1.คลิก แสดงความเห็น
  • 2.พบกรอบ กรอกข้อความที่ต้องการ
  • 3.คลิก ชื่อเล่น แต่กรุณาใสชื่อจริงครับ นามสกุลไส่หรือไม่ก็ได้
  • 5.คลิก เผยแพร่บทความ
  • 4.รอขีด แสดงจนแล้วเสร็จ ครับ

ปรัชญาการวิจัย

คเวสนา ปรมา วิชชา
การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้
RESEARCH LEADS TO SUMMIT OF KNOWLEDGE
การวิจัยตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Research เกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน คือคำว่า RE+SEARCH จากรากศัพท์เดิมว่า การค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เกิดความมั่นใจ นอกจากนี้นักจิตวิทยาด้านการวิจัย ออกแบบแนวคิดอธิบายค่า “Research” โดยแยกเป็นอักษรที่มาจากความหมายจากที่ประชุม Pan Pacific Socience Congress ในปี ค.ศ. 1961 ณ. สหรัฐอเมริกา ได้แยกอธิบายความหมายไว้ดังนี้
R = ecruitment & Relationship หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานรวมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
E = Education & Efficency หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และสมรรถภาพสูงในการวิจัย
S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ค้นคว้า เพื่อหาความจริง และผู้วิจัยต้องมีความกระตุ้นในด้านความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นที่จะทำวิจัย
E = Evaluation & Enviroment หมายถึง รู้จักประเมินผลว่ามีประโยชน์สมควรจะทำต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆในการวิจัย
A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอน และมีทัศนคติที่ดีต่อการติดตามผลการวิจัย
R = Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ได้มาเป็นผลอย่างไรก็ตามจะต้องยอมรับผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี และเป็นผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
C = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้อยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
H = Horizon หมายถึงว่า เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแล้วย่อมทำให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้นได้เหมือนกับการเกิดแสงสว่างขึ้น แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องดำเนินต่อไป จนกว่าจะพบแสงสว่าง ในทางสังคมแสงสว่างหมายถึง ผลการวิจัยก่อให้เกิดสุขแก่สังคม (อารมณ์ สนานภู่ : 2545.)