07 มกราคม 2551

คอม ม.2 ทำตามใบงานนะครับ

สมัคร e-mail ทุกคนพร้อมรายงานที่ e_mail ที่ skongngoen@hotmail.com

20 ความคิดเห็น:

ยลดา กล่าวว่า...

ลาก่อน

พนิดาม.2 กล่าวว่า...

MAILของฉัน pa.n@live.com

ช่อผกา กล่าวว่า...

ทำเส็รจแล้วค่ะให้คะแนนด้วยนะค่ะ

สุเมธ ชาญวิเศษ กล่าวว่า...

กำลังสมัครอยู่ รอก่อน

ปิยะศักดิ์ ศรีรักษา กล่าวว่า...

ผมแสดงความคิดเห็นแล้วครับ

นัตพงษ์ วังพรม กล่าวว่า...

สวัสดีครับ

สำราญ ประกอบแก้ว กล่าวว่า...

สวัสดีครับ......เพื่อนที่น่ารักทุกคน.......

อนุวิท แสงอรุณ กล่าวว่า...

สวัสดีครับ...เพื่อนๆ

ธีรพงษ์ แก่นแก้ว กล่าวว่า...

สวัสดีครับ...

ปิตุเนต พานะ กล่าวว่า...

คนไม่มีแฟน...จาก...ตามหาหัวใจ

สุเมธ กล่าวว่า...

อยากบอกทุกคนทั่วโลกว่า สมัครเมลได้แล้ว ครับ!

สิทธิกร กล่าวว่า...

สวัสดีชาวโลก รักทุกคน

อำพล กล่าวว่า...

แอบรักคนบนโลกนี้มากๆๆๆๆๆ

อำนาจ ผสมทา กล่าวว่า...

ความรักทำให้คนตาบอด...จากผู้ขี้ม้าแดง

จรัสพัฒยศ ล่ำสัน กล่าวว่า...

ความดีทำได้ไม่ยากเพียงแค่แต่ละคนมีจิตใต้สำนึกที่ดีก็สามารถใช้คำว่าเป็นคนดีได้

น.รน.ส ปิตุเนต พานะ กล่าวว่า...

แอบรักเด็กม...พี่เป็นทหารใจพี่ระเมอ

อดิศักดิ์ สวัสดิ์เอี้ยง กล่าวว่า...

ก่อนจาก

อดิศักดิ์ กล่าวว่า...

จะเป็นคนดีได้ ไม่ได้อยู่ที่การกระทํา เเต่อยู่ที่จิตใจเเละจิตสำนึก ต่างหาก

วชิระภรณ์ ลือคำหาญ กล่าวว่า...

สมัครแล้วมชื่อว่า wachirapron@live.com

สุวิมล สำนักดี กล่าวว่า...

กำลังสมัครอยู่ค่ะ

Last lecture อยากสอนอะไรในเล็คเชอร์สุดท้าย (ก่อนเสียชีวิต)

ศ. แรนดี้ เพาช์ ศาตราจารย์ด้าน Computer Science บรรยายที่มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ทราบว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

song

http://www.youtube.com/watch?v=7vY1peG8gHQ

Examination:pre-test,post-test แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทุกคนต้องใส่รหัสเพื่อเปิดข้อสอบแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันและcrop คะแนนที่ได้ส่งทาง e-mail แล้ว printมาส่งด้วยครับ ที่อยู่ข้อสอบ คลิกที่นี่สำหรับโหลด

Manager Online - ต่างประเทศ

Read,please. อ่าน รบกวน กรอกแสดงความคิดเห็น หลังได้รูปภาพ งาน การบ้าน

  • เพราะเมื่อท่านได้รับข้อมูลจะลบครับ
  • วิธีการ แสดงความเห็นครับ
  • 1.คลิก แสดงความเห็น
  • 2.พบกรอบ กรอกข้อความที่ต้องการ
  • 3.คลิก ชื่อเล่น แต่กรุณาใสชื่อจริงครับ นามสกุลไส่หรือไม่ก็ได้
  • 5.คลิก เผยแพร่บทความ
  • 4.รอขีด แสดงจนแล้วเสร็จ ครับ

ปรัชญาการวิจัย

คเวสนา ปรมา วิชชา
การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้
RESEARCH LEADS TO SUMMIT OF KNOWLEDGE
การวิจัยตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Research เกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน คือคำว่า RE+SEARCH จากรากศัพท์เดิมว่า การค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เกิดความมั่นใจ นอกจากนี้นักจิตวิทยาด้านการวิจัย ออกแบบแนวคิดอธิบายค่า “Research” โดยแยกเป็นอักษรที่มาจากความหมายจากที่ประชุม Pan Pacific Socience Congress ในปี ค.ศ. 1961 ณ. สหรัฐอเมริกา ได้แยกอธิบายความหมายไว้ดังนี้
R = ecruitment & Relationship หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานรวมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
E = Education & Efficency หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และสมรรถภาพสูงในการวิจัย
S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ค้นคว้า เพื่อหาความจริง และผู้วิจัยต้องมีความกระตุ้นในด้านความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นที่จะทำวิจัย
E = Evaluation & Enviroment หมายถึง รู้จักประเมินผลว่ามีประโยชน์สมควรจะทำต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆในการวิจัย
A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอน และมีทัศนคติที่ดีต่อการติดตามผลการวิจัย
R = Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ได้มาเป็นผลอย่างไรก็ตามจะต้องยอมรับผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี และเป็นผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
C = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้อยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
H = Horizon หมายถึงว่า เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแล้วย่อมทำให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้นได้เหมือนกับการเกิดแสงสว่างขึ้น แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องดำเนินต่อไป จนกว่าจะพบแสงสว่าง ในทางสังคมแสงสว่างหมายถึง ผลการวิจัยก่อให้เกิดสุขแก่สังคม (อารมณ์ สนานภู่ : 2545.)